превъзхождам

превъзхождам
гл. - имам предимство, превишавам, надвишавам, надминавам, стоя отгоре, надпреварвам, преминавам
гл. - доминирам
гл. - побеждавам, надвивам
гл. - превишавам по значение, надделявам
гл. - преобладавам, господствувам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • господствувам — гл. властвувам, доминирам, превъзхождам, държа първо място, имам надмощие, преобладавам, имам преимущество гл. царя, срещам се често, разпространен съм …   Български синонимен речник

  • доминирам — гл. господствувам, преобладавам, държа надмощие, властвувам, превъзхождам …   Български синонимен речник

  • задминавам — гл. изпреварвам, предварвам, надпреварвам, надминавам, отминавам гл. превъзхождам, надвишавам гл. изминавам гл. минавам, оставям зад себе си гл. настигам, догонвам …   Български синонимен речник

  • засенчвам — гл. поставям в сянка, хвърлям сянка, осенявам, затулям, забулвам, замъглявам, заоблачавам, затъмнявам, потъмнявам гл. помрачавам, почерням гл. изпреварвам, задминавам, надминавам, превишавам, превъзхождам, изоставям назад гл. покривам се с облаци …   Български синонимен речник

  • затъмнявам — гл. затулям, забулвам, засенчвам, замъглявам, заоблачавам, скривам гл. помрачавам гл. превъзхождам, превишавам, надминавам, оставям назад гл. потъмнявам, помръквам …   Български синонимен речник

  • надвивам — гл. побеждавам, вземам връх, надделявам, преодолявам, превъзмогвам, надмогвам, вземам надмощие, успявам, излизам наглава, налагам се, превивам врата гл. сразявам, поразявам, набивам, сломявам, тържествувам, възтържествувам гл. оборвам гл. смазвам …   Български синонимен речник

  • надвишавам — гл. превишавам, стоя отгоре, превъзхождам, надминавам, преминавам, преобладавам, имам превес гл. минавам, задминавам, оставям зад себе си гл. надхвърлям …   Български синонимен речник

  • надделявам — гл. вземам надмощие, вземам връх, превишавам, надвивам, побеждавам, превъзмогвам, преодолявам, надмогвам гл. смазвам, потушавам, потъпквам гл. превишавам по значение, превъзхождам, надминавам …   Български синонимен речник

  • надминавам — гл. задминавам, изпреварвам, надпреварвам, предварвам гл. надвишавам, превишавам, превъзхождам, преминавам, стоя отгоре, надраствам, надхвърлям гл. вземам преднина пред, оставям зад себе си гл. минавам гл. надвивам, побеждавам, бия гл …   Български синонимен речник

  • надпреварвам — гл. изпреварвам, задминавам, предварвам, надпрепусквам, надприпквам, надбягвам, надтичвам гл. превъзхождам, превишавам, надварям, надминавам, надраствам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”